چند روزی از تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون نگذشته است که نسخه ای از مجله داخلی مجلس شورای ملی که متن کامل مذاکره ها را در بر دارد به ‌دست امام می رسید. امام که به خوبی با ابعاد پبدا و پنهان این قانون ننگین آشناست به‌منظور افشای این خیانت تصمیم می گیرد در سخنرانی کوبنده ای مردم را از شرایط موجود آگاه کند که قسمتی از این سخنرانی به شرح زیر است.
پس بگویید ........ ما زیر چکمه آمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم؟! چون دلار نداریم؟! آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر اما امروز سر و کارما با این خبیث هاست، با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم باید بپرید که نگذرد این مطلب، به صرف اینکه من مخالفم درست می شود؟! دیدید که می گذرد، پس نگذارید یک همچو مجلسی وجود پیدا کند، از مجلس بیرونشان کنید. ما این قانون را که در مجلس واقع شد، قانون نمی دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم. ما این دولت را دولت نمی دانیم، اینها خائنند به مملکت ایران، خائنند.
برچسب ها :
لایحه ,  آمریکا از انگلیس ,  آمریکا ,  انگلیس ,  شوروی ,  مجلس ,  ما این قانون را که در مجلس واقع شد ,  قانون نمی دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم. ما این دولت را دولت نمی دانیم ,  اینها خائنند به مملکت ایران ,  خائنند. ,  رئیس جمهور آمریکا ,  کاپیتولاسیون ,  مجلس شورای ملی ,  امام ,  سخنرانی بر علیه کاپیتولاسیون , 

موضوع :
سیاسی ,