۲۲ بهمن 1390، یازدهمین سال زندگی علی محمودوند در بهشت

یادش گرامی راهش پر رهرو انشا اللهرمز فایل  :  www.arzeshi.mihanblog.com 

برچسب ها :
دفاع مقدس ,  شهید ,  شهادت ,  شهید محمودوند ,  طراحی پوستر شهید ,  پوستر شهید محمود وند ,  شهید علی محمود وند , 

موضوع :
دفاع مقدس ,