چند وقتی بود که دیگه طرح های سیاسی نمی زدم اما مثل اینکه دوباره باید شروع کنم آخه کم کم داری کاسه صبرمان را سر می بری آقای گندم نمای جو فروش، شمایی که خودتان و خانواده ی نامحترمتان به واسطه این نظام به نان و نوائی رسیدید و حالا برای دشمنان این نظام و این مملکت دم تکان می دهید، مگر کسی هم هست که از رابطه خوب و دوستی قدیمی شما با ملک عبدالله پادشاه جنایتکار سعودی بی اطلاع باشد؟ عجیب نیست اگر از این قاتل شیعیان بحرین دفاع کنید و دست دوستی و تعامل به سویش دراز کنید، عجیب نیست اگر دم از دوستی با آمریکا بزنید، عجیب نیست اگر در مقابل حوادث بحرین و سوریه سکوت می کنید،عجیب نیست اگر نامه ی بی سلام و طلبکارانه به آقا می نویسید، عجیب نیست اگر هنوز فرزندان شما محاکمه نشده اند، دیگر هیچ چیز عجیب نیست ... با این همه شاهکارهای شما و خانواده ی طلبکارتان دیگر هیچ موضع گیری از شما عجیب نیست، عجیب سکوت امثال ماست ....

درد دل:                  هر کس به طریقی دل ما می شکند
                             بیـگانــه جدا دوسـت جدا می شکنـد
                             بیگانـه اگر می شکنـد حرفی نـیـست
                             از دوست بپرسید که چـرا می شکنـدرمز فایل  :  www.arzeshi.mihanblog.com
برچسب ها :
هر کس به طریقی دل ما می شکند بیگانــه جدا دوسـت جدا می شکنـد بیگانـه اگر می شکنـد حرفی نـیـست از دوست بپرسید که چـرا می شکنـد ,  هاشمی ,  رفسنجانی ,  هاشمی رفسنجانی ,  گندم نمای جو فروش ,  عجیب نیست ,  ملک عبدالله ,  پادشاه سعودی ,  محاکمه ,  خانواده هاشمی ,  حوادث بحرین و سوریه ,  محاکمه هاشمی , 

موضوع :
سیاسی ,