متن زیر قسمتی از دیالوگ زیبای فیلم خداحافظ رفیق است، البته حس و حالی که توی فایل صوتی و تصویریش هست توی این متن ها نیست انشا لله کلیپ صوتی اش رو هم برای دوستان میزارم تا دانلود کنند و استفاده ببرند.
   چی می خوای مسلمم؟
   دلتنگ رفتنم ....
   مسلم دلشو تو مشت حسین گذاشت و رفت کوفه.
دیگه دلی نداشت که تو غربت کوفه بگیره یا تنگ بشه.
اگر مسلمی چرا تسلیم نیستی؟ اگه دل دادی چرا بی دل نیستی ؟
   دلم گرفته مرتضی ... دلم گرفته ...
این همه چراغ توی این شهر، هیچ کدوم چشمامو روشن نمی کنه ...
این همه چشم توی این شهر، مرتضی هیچ کدوم دلمو گرم نمی کنه.
مرتضی اینجا همه می دون که زنده بمونن ، هیچ کس نمی دوه که زندگی کنه.
این شهر همش شده زمین دیگه آسمونی نداره این شهر، من دلم آسمون می خواد مرتضی آسمون ...
   وقتی دلت آسمون داشته باشه ، چه تو چاه کنعان باشی ، چه تو زندان هارون. آسمون آبی بالا سرته .
   آخه از کجا یه آسمون پیدا کنم مرتضی؟
   فقط چشماتو باز کن تا آسمون چشمای صاحبتو بالا سرت ببینی
 زمین و آسمون از چشمای اون نور می گیرن پسر.
چشماتو رو خودت ببند مسلم ، ببند .....

نکته مهم: طرح فانوس بالا کار خودم نیست اما چون کار قشنگی بود ازش استفاده کردم نمیدونم کار چه کسی هست اما کار هرکس هست بسیار زیبا و خلاقانه کار کرده دمش گرمبرچسب ها :
خداحافظ رفیق ,  چی میخوای مسلمم ,  دیالوگ فیلم خداحافظ رفیق ,  دلتنگ رفتن ,