چند روزی از سالگرد شهادت دانشمند هسته ای کشورمان "َشهید احمدی روشن" میگذرد، باید این طرح رو زودتر میزدم، ولی امتحانات پایان ترم مانع می شد. اینکه عاملان این جنایت های تروریستی چگونه میخواهند فردای قیامت جواب گوی معصومیت کودکانی مانند علیرضا احمدی روشن و آرمیتا رضائی نژاد باشند را نمیدانم، فقط میدانم این روزها علیرضا و آرمیتا پدری جدید یافته اند کسی که با مهربانی اش پر کرده است جای خالی پدر را....

درد دل: امثال شهید مصطفی احمدی روشن ها اثبات کردند که راه شهادت کماکان باز است
 آیا ما هم مرد میدان هستیم...؟!برچسب ها :
شهید احمدی روشن ,  شهدای هسته ای ,  مهربان تر از پدر ,  علیرضا احمدی روشن و آرمیتا رضائی نژاد ,  دیدار رهبری با خانواده احمدی روشن ,  پوستر شهدای هسته ای ,  پدر مهربان , 

موضوع :
شخصیت ها ,  سیاسی ,  اجتماعی ,