با احترام به رای تک تک ایرانیان و دوستان عزیز به نظر حقیر اصلح ترین فرد در حال حاضر
جناب آقای سعید جلیلی است. یادمان باشد هدف گفتمان انقلاب است و بنظرم سعید جلیلی
نزدیک ترین قرابت را با این گفتمان دارد.

درد دل:
ما برای آنکه ایران، گوهری تابان شود،خون دلها خورده ایم

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود،رنج دوران برده ایم


هشدار:
کمی فکر کنیم...بعد انگشت هایمان را جوهری کنیم...؟!برچسب ها :
سعید جلیلی ,  انتخابات ریاست جمهوری ,  گفتمان انقلاب ,  jalele , 

موضوع :
سیاسی ,  اجتماعی ,