شهدا که نیازی به زیارت کردن قبرشون توسط ما ندارن، این ماها هستیم که نیازمند شفاعت اون بزرگواران هستیم.
آی رفقایی که رفتید راهیان نور و حرف هایی با شهدا زدید و قول و  قرارایی با هم گذاشتید. یادتون باشه که شهدای گلزار شهدا هم دوستان و همرزمان همون شلمچه ای ها و فکه ای ها و کانال کمیلی ها و اروندی ها... هستند.
رفقایی که حرف دلتون رو به موج های اروند زدید، اونایی که با غروب طلاییه درد دل کردید، اونایی که صفای فتح المیبین رو دید، اونایی که غربت شرهانی رو دید، اونایی که با خلوت فکه گریه کردید، اونای که...  یادتون باشه فراموش نکنید پهلونای شهرتونو. یادتون باشه عهد و پیمانی رو که بستید با شهدا و با امام شهدا و با رهبر عزیزمان آ سید علی آقای خامنه ای...
جمعه منتظر همه دوستان هستیم در قطعه شهدای گمنام گلزار شهدای شیراز

درد دل: حیف که هنوز تو را نشناختم ای شهید. حیفبرچسب ها :
بهشت گردی ,  گلزار شهدا ,  زیارت قبور شهدا ,  پوستر تبلیغاتی شهدا , 

موضوع :
دفاع مقدس ,  اجتماعی ,