دوستانی که به دیدن مستند علاقه دارند میتونن روز یکشنبه راس ساعت 12:15 خودشون رو برسونن سالن آمفی تئاتر موسسه آمزش عالی پاسارگاد واقع در بلوار والفجر، دوستان ما در بسیج دانشجویی شهید علم الهدی بعد از پخش مستند میراث آلبرتا1 این بار دو مستند میرااث آلبرتا 2 و پیام راشل کوری2 را برای پخش در دانشگاه آماده کرده اند.

درد دل: کی میشود مستند ظهور منجی عالم بشریت چشم عالمیان را بگیرد؟؟ مستندی از جنس ظهور نه از جنس...